Jedná se o soudobou formu sakrální architektury v krajině, která by mohla oslovit současného člověka a zároveň nabízela duchovní přesah. Forma, která bude v kontrastu k dnešní zdánlivé neohroženosti a bude umožňovat ztišení tak potřebné v současném rychlém a intenzivním světě.

Kaple, jejíž sloupoví tvoří kmeny  stromů a proplétající se větve vytváří nebeskou klenbu. Myšlenka, že architekturu nemusí tvořit zdi, ale živé organismy. Myšlenka, že architektura nemusí být statická, ale dynamická a proměňující se. Myšlenka formy, která bude ve své jednoduchosti vstřebatelná a čitelná i pro českou sekulární společnost, ve které je neobyčejně hluboko zakořeněn cenný motiv lásky k přírodě.

Stromová kaple Ve Hvězdách vznikla z iniciativy sdružení naOkraji (www.naokraji.cz) a Jarka Činčaly, který poskytl pozemek a finance pro její realizaci. 

V současné době je vysázeno šest stromových kaplí a vznikají další. Kaple ve Hvězdách je však kaplí nejživější a jsme na to vděční. Více o kaplích zde: www.naokraji.cz/kaple